:: โปรแกรมสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมอื่นๆ ::

ไปที่  :  หน้า 1

ตัวอย่างหน้าจอ Rating คำอธิบายโปรแกรม ดาวน์โหลด

ชื่อโปรแกรม : CTY MINI CRYPTOGRAPHY
ขนาดไฟล์ : 70 KB
ประเภท : Freeware (Opensource)
คำอธิบาย
เป็นโปรแกรมด้าน CRYPTOGRAPHY ดังนี้

- Digital Signature : ทำการลงลายเซ็นให้กับข้อความ
  ของคุณ ทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อความถูก
  แอบเปลี่ยนกลางทางไหม

- Sourcecode En/Decryption : สามารถเข้ารหัส
  Sourcecode ได้ทุกภาษา โดยใช้รูปแบบมาตรฐาน
  โลก อย่าง AES หรือ DES
หมายเหตุ
โปรแกรมตัวนี้ผมเขียนขึ้นมาเองครับ โดยใช้ภาษา JAVA ในการพัฒนา ใครอยากได้ Sourcecode ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ ที่ au_cty@hotmail.com
Download !!

ชื่อโปรแกรม : CAVAJ JAVA DECOMPILER
ขนาดไฟล์ : 1.02 MB
ประเภท : Freeware
คำอธิบาย
เป็นโปรแกรมที่สามารถเปิดไฟล์ .class แล้วจะเห็น
Sourecode เลย
หมายเหตุ
ปกติไฟล์ .class จะไม่สามารถอ่านออก แต่ถ้าใช้โปรแกรมนี้เปิดสามารถทำได้
Download !!

ไปที่  :  หน้า 1