:: โปรแกรมที่น่าสนใจอื่นๆ ::

ไปที่  :  หน้า 1

ตัวอย่างหน้าจอ Rating คำอธิบายโปรแกรม ดาวน์โหลด

ชื่อโปรแกรม : FileFormat Converters
ขนาดไฟล์ : 27.5 MB
ประเภท : Freeware
คำอธิบาย
ทำให้ OFFICE 2003 สามารถเปิดไฟล์ของ OFFICE 2007 ได้
Download !!

ชื่อโปรแกรม : Easy Duplicate
ขนาดไฟล์ : 715.72 KB
ประเภท : Freeware
คำอธิบาย
โปรแกรมค้นหาไฟล์ในเครื่องว่ามีไฟล์ใดที่ซ้ำกันบ้าง
Download !!

ชื่อโปรแกรม : avast! Free Antivirus
ขนาดไฟล์ : 38.29 MB
ประเภท : Freeware
คำอธิบาย
โปรแกรม Antivirus ที่ขอแนะนำตัวหนึ่งครับ
ที่ผมก็ใช้งานอยู่
Download !!

ชื่อโปรแกรม : Quickmark
ขนาดไฟล์ : 7.58 MB
ประเภท : Freeware
คำอธิบาย
โปรแกรม อ่าน/สร้าง QR CODE สามารถใช้ภาษา
ไทยได้ด้วย
Download !!

 

ชื่อโปรแกรม : Image Grabber
ขนาดไฟล์ : 590 KB
ประเภท : Freeware
คำอธิบาย
โปรแกรมสร้าง Screenshort จากไฟล์หนัง ไม่ต้อง
ติดตั้ง เปิดใช้งานได้เลยครับ แต่ว่าต้องมี CODEC
ในการเปิดไฟล์หนังอยู่แล้วนะ ถึงจะสร้าง Screenshort จากไฟล์หนังเรื่องนั้นได้
Download !!

 

ชื่อโปรแกรม : IPMsg
ขนาดไฟล์ : 164 KB
ประเภท : Freeware
คำอธิบาย
โปรแกรมสนทนาและรับส่งไฟล์ในวง Lan ใช้ง่ายมาก
Download !!

 

ชื่อโปรแกรม : Inpaint
ขนาดไฟล์ : 2.34 MB
ประเภท : Shareware
คำอธิบาย
โปรแกรมลบวัตถุที่ต้องการในภาพออก พร้อมตกแต่ง
ภาพให้เรียบร้อย
Download !!

 

ชื่อโปรแกรม : Unlocker
ขนาดไฟล์ : 992 KB
ประเภท : Freeware
คำอธิบาย
โปรแกรมไว้ Unlock ไฟล์ที่ไม่สามารถย้าย/ลบ ได้
Download !!

 

ชื่อโปรแกรม : Free Audio Recorder
ขนาดไฟล์ : 1.73 MB
ประเภท : Freeware
คำอธิบาย
เป็นโปรแกรมบันทึกเสียงจากในคอมพิวเตอร์หรือจาก
ไมโครโฟน ได้แบบไม่จำกัดระยะเวลา
Download !!

 

ชื่อโปรแกรม : NewFileTime
ขนาดไฟล์ : 31 KB
ประเภท : Freeware
คำอธิบาย
โปรแกรมแก้ไขวันที่ Created/Modified/Accessed ของไฟล์แบบง่ายๆ
Download !!

ไปที่  :  หน้า 1