แปลงองศาเซลเซียส <---> องศาฟาเรนไฮต์


คุณสามารถหาองศาเซลเซียสเป็นองศาฟาเรนไฮต์โดยทำตามคำสั่งด้านล่างครับ


ทำองศาฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียส ทำองศาเซลเซียสเป็นองศาฟาเรนไฮต์
จะเป็น