แปลงระยะทางแบบปีแสงเป็นไมล์


ทุกท่านสามารถที่จำทำการแปลงหน่วยระยะทางจาก ปีแสง เป็น ไมล์ ได้ครับ เช่นอยากทราบว่า 2 ปีแสงเป็นกี่ไมล์ เป็นต้น ก็ทำได้ครับ

ปีแสง เป็น ไมล์