บริการสร้าง PASSWORD ตามใจคุณ


ทุกคนสามารถที่จะใช้งานบริการนี้เพื่อทำการสร้าง PASSWORD ตามใจของคุณได้ครับ

โดยถ้า "
PASSWORD ที่ได้สร้างมา" ไม่พอใจคุณก็ให้คุณกดที่ปุ่ม "===> สร้าง PASSWORD <===" ครับ แล้วจะมี PASSWORD ชุดใหม่มา


ตัวแรกของ PASSWORD จะให้เป็น : เป็นตัวเลข เป็นตัวพิมพ์เล็ก เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เป็นตัวอักษรพิเศษ (เช่น !)
ตัวถัดมาของ PASSWORD จะให้เป็น : เป็นตัวเลข เป็นตัวพิมพ์เล็ก เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เป็นตัวอักษรพิเศษ (เช่น !)
จำนวนตัวของ PASSWORD ที่จะสร้าง :
ตัวอักษรที่จะแทรกเพิ่ม ไม่เกิน 1 ตัว : *ช่องนี้ไม่ต้องเติมก็ได้ครับ ถ้าไม่ต้องการ*PASSWORD ที่ได้สร้างมา :