หา % ของค่าตัวเลขต่างๆ


คุณสามารถที่จะหา % ได้ครับ โดยทำตามคำสั่งด้านล่างครับ

จำนวน % ของ ?

คือ :

หรือ
เป็นกี่ % ของ ?

    คือ :