เครื่องแก้สมการกำลัง 2

 

คุณสามารถใช้เครื่องมือด้านล่างในการแก้สมการกำลัง 2 ได้เลยครับ

X2 X
คุณต้องการให้ทำเป็นค่าประมาณหรือไม่ ?ต้องการ

คำตอบของสมการจะแสดงที่นี่