==< CodeTukYang.Com >==
 
สร้างรูปแบบของ TEXTLINK เวลานำ MOUSE ไปวาง

            ทุกคนคงจะเคยเห็น TEXTLINK เวลาที่นำ MOUSE ไปวางทับไว้ TEXTLINK นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงพวกสี เปลี่ยนเป็นตัวหนา หรือ เปลี่ยน
     เป็นตัวเอียง เป็นต้น มาแล้ว และ ทุกคนสามารถที่จะทำให้ WEBPAGE ของคุณเป็นแบบนั้นได้ง่ายๆ ครับ โดยต้องการให้เวลานำ MOUSE ไปชี้ที่
     TEXTLINK แล้วเป็นแบบใดก็ให้ทำการเลือกหัวข้อที่ คุณต้องการไว้ครับ พอเสร็จแล้วก็ก็ให้คุณกดที่ "ปุ่มเสร็จสิ้น" ครับ แล้วก็ "ดูตัวอย่างที่อยู่
     ด้านล่าง
" ครับ ถ้าพอใจคุณแล้วก็กด "ปุ่มต้องการ CODE นี้" ครับ และ พอคุณกดแล้ว CODE ก็จะอยู่ใน "FORM ด้านล่างสุด" ครับ แล้วก็ให้
     นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ ลองทำดูนะครับ ง่ายมาก


     สีของ TEXTLINK เวลานำ MOUSE ไปวาง : <== ให้ใส่รหัสสีที่ช่องนี้
     ต้องการให้เป็นตัวหนาเวลานำ MOUSE ไปวางไหม :

     ต้องการให้เป็นตัวเอียงเวลานำ MOUSE ไปวางไหม :
     ต้องการให้มีเส้นใต้เวลานำ MOUSE ไปวางไหม :
     ต้องการ All Caps เวลานำ MOUSE ไปวางไหม :
     ขนาดของ TEXT LINK เวลานำ MOUSE ไปวางไหม : <=== ให้ใส่ขนาดตัวอักษรที่นี่
     ต้องการให้ทำ HIGHLIGHT เวลานำ MOUSE ไปวางไหม : <== ให้ใส่รหัสสีที่ช่องนี้


===> ลองเลื่อน MOUSE มาที่นี่ครับ <===

===> ผลที่ได้จากรูปแบบที่คุณตั้งคือ TEXTLINK ด้านบนครับ <===วิธีการนำไปใช้

ให้คุณนำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ