==< CodeTukYang.Com >==
 
ทำให้เว็บไซต์มีโทนสีขาว-ดำ แบบง่ายๆ (White-Black Webpage)

SOURCECODE




ตัวอย่าง

ดังที่เห็นในหน้าเว็บเพจนี้ครับ หน้าไหนที่ต้องการให้เป็นโทนสีขาว-ดำ ก็นำ Code ไปแปะได้เลยครับ