==< CodeTukYang.Com >==
 
CLICK เพื่อเปลี่ยนขนาดภาพ

คำอธิบาย CODE


ตัวอักษรสีแดง คือ URL ของไฟล์ภาพ
ตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ ขนาดภาพก่อนนำ MOUSE ไปคลิ๊ก
ตัวอักษรสีเปลือกมังคุด คือ ขนาดภาพหลังนำ MOUSE ไปคลิ๊ก
ตัวอักษรสีเขียว คือ ขนาดภาพก่อนหลัง MOUSE ไปคลิ๊กอีกที


Source Code


ต้องการให้แสดง LINK ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ

<img src="picture.jpg" height="200" width="150" onclick="this.src='picture.jpg';this.height=400;this.width=300" ondblclick="this.src='picture.jpg';this.height=200;this.width=150">
 

ตัวอย่าง