==< CodeTukYang.Com >==
 
ทำ Calendar Datepicker แบบเลือกเดือน และ ปีพุทธศักราช (พ.ศ.) / คริสต์ศักราช (ค.ศ.) ได้

  ตัวอย่าง

ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

  วิธีการทำ

   1. ให้ Download ไฟล์ Sourcecode (ข้างในจะมีตัวอย่างพร้อมคำอธิบายครบเลย)

Download โค๊ด คลิ๊กที่นี่

  2. จะใช้แค่ Javascript อย่างเดียวครับ ที่ไฟล์ calendar.js สามารถเข้าไปปรับประยุกต์ต่อได้เลยครับ  3. แค่นีก็เสร็จสิ้นแล้วครับ สามารถใช้งานได้เลยครับ