==< CodeTukYang.Com >==
 
ทำแถบเลื่อน SCROLLBAR ให้กับข้อความใน DIV (แบบง่าย)

  ตัวอย่าง

ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่


  วิธีการทำ

  1. นำ Code ด้านล่างไปไว้ในตำแหน่งที่ต้องการให้แสดงครับ ใน <body> นะครับ

ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ใส่ข้อความของคุณที่นี่

  2. แค่นีก็เสร็จสิ้นแล้วครับ สามารถใช้งานได้เลยครับ