จำกัดจำนวนการติ๊กเลือกของ Checkbox (Limit Checkbox Selection)

ลองติ๊กเลือก Checkbox ด้านล่างซัก 3 อันดูครับ

   รูปแบบที่ 1

   รูปแบบที่ 2

   รูปแบบที่ 3

   รูปแบบที่ 4ปรับปรุงเพิ่มเติมโดย : http://www.codetukyang.com