ข้อความที่ Title Bar เปลี่ยน เมื่อเปิด Tab อื่น


ลองเปิด Tab Browser อื่นดูครับ จะเห็นว่าข้อความที่ Title Bar เปลี่ยนไป
สนับสนุนโดย : https://github.com/pagalprogrammer/funtabify

ร่วมเผยแพร่โดย : http://www.codetukyang.com