==< CodeTukYang.Com >==
 
ใส่ตัวแปลภาษาของ Google Translate เพื่อแปลเนื้อหาในหน้าเป็นภาษาใดๆ

  ตัวอย่าง

ลองเลือกภาษาที่ต้องการแปลดูครับ


  วิธีการทำ

  1. นำ Code ด้านล่างไปไว้ในตำแหน่งที่ต้องการให้แสดงปุ่มแปลภาษาครับ ใน <body> นะครับ
  2. แค่นีก็เสร็จสิ้นแล้วครับ สามารถใช้งานได้เลยครับ