==< CodeTukYang.Com >==
 
ทำระบบข้อสอบ (Quiz) ด้วย JAVASCRIPT อย่างง่าย

  ตัวอย่าง

ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

  วิธีการทำ

   1. ให้ Download ไฟล์ Sourcecode (ข้างในจะมีตัวอย่างพร้อมคำอธิบายครบเลย)

Download โค๊ด คลิ๊กที่นี่

  2. โจทย์ทำในหน้า "index.htm" ครับ เป็นภาษา HTML ธรรมดา และสามารถนำไปประยุกต์ต่อได้เลยครับ

  3. ใส่เฉลย กับ จำนวนข้อที่จะมีทั้งหมดในไฟล์ "quizconfig.js" นะครับ  4. แค่นีก็เสร็จสิ้นแล้วครับ สามารถใช้งานได้เลยครับ