==< CodeTukYang.Com >==
 
เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวตามระยะเวลาที่กำหนด มีข้อความเตือนว่าจะออกจากหน้าเว็บเพจไหม

  ตัวอย่าง

ดูตัวอย่างแบบ DIALOG BOX เตือน คลิ๊กที่นี่ครับ

ดูตัวอย่างแบบ SLIDE TEXT เตือน คลิ๊กที่นี่ครับ

  วิธีการทำ

   1. ให้ Download ไฟล์ Sourcecode (ข้างในจะมีตัวอย่างพร้อมคำอธิบายครบเลย)

Download โค๊ด คลิ๊กที่นี่

  2. จะมีการเตือนหมดเวลา 2 แบบ คือ DIALOG BOX กับ SLIDE TEXT โดยจะใช้แค่ Javascript อย่างเดียวครับ สามารถนำไปประยุกต์ต่อได้  3. แค่นีก็เสร็จสิ้นแล้วครับ สามารถใช้งานได้เลยครับ