==< CodeTukYang.Com >==
 
ทำการ Print ข้อความในหน้าเว็บไซต์แค่บางส่วน

  ตัวอย่าง

ลองไปที่ Print Preview หน้านี้ดูครับ (แล้วสังเกตข้อความด้านล่างนี้ครับ)

สิ่งที่จะให้แสดงออกมาทางหน้าจอ แต่ว่าไม่เห็นเวลา Print หน้านี้ออกมา

สิ่งที่จะให้แสดงออกมาทางหน้าจอ และจะเห็นเวลา Print หน้านี้ออกมาด้วย

  วิธีการทำ

หลักการ คือ เราจะใส่ข้อความลงใน DIV ก่อน แล้วเวลาจะพิมพ์ก็ใช้ CSS ทำการซ่อน DIV ที่ไม่ต้องการจะให้พิมพ์ออกมาทางหน้าจอเท่านั้น

  1. นำ Code ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ
 
  2. นำ Code ด้านล่างไปไว้ในตำแหน่งที่ต้องการให้แสดงข้อความใน <body> นะครับ
สิ่งที่จะให้แสดงออกมาทางหน้าจอ แต่ว่าไม่เห็นเวลา Print หน้านี้ออกมา

สิ่งที่จะให้แสดงออกมาทางหน้าจอ และจะเห็นเวลา Print หน้านี้ออกมาด้วย
  3. แค่นีก็เสร็จสิ้นแล้วครับ ลองไปประยุกต์ใช้ดูครับ