==< CodeTukYang.Com >==
 
บันทึกหน้าจอ Webpage เป็นรูปภาพ (Convert HTML to image)

  ตัวอย่าง

ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

  วิธีการทำ

   1. ให้ Download ไฟล์ Sourcecode (ข้างในจะมีตัวอย่างครบเลย)

Download โค๊ด คลิ๊กที่นี่

  2. จะใช้แค่ Javascript อย่างเดียวครับ

  3. แค่นีก็เสร็จสิ้นแล้วครับ สามารถใช้งานได้เลยครับ