==< CodeTukYang.Com >==
 
ทำให้ไฟล์ภาพ FLASH ถูก ACTIVE โดยไม่ต้องใช้ Mouse ไปคลิ๊กอีก

You need to upgrade your Flash Player
แบบทั่วไป : ต้องใช้ Mouse คลิ๊กเพื่อ Active เอง แบบแก้ไขแล้ว : จะ Active ให้เองเลย


            ทุกท่านอาจจะเคยแทรกไฟล์ FLASH ลงบนเว็บเพจของท่านแล้ว แต่ปัญหาที่ท่านจะเจอส่วนมากแล้ว คือ ไฟล์ FLASH นั้นมันยังไม่ถูก
     ACTIVE ดังนั้นต้องใช้ MOUSE ไปคลิ๊กก่อน 1 ครั้ง มันถึงจะ ACTIVE ให้


             ซึ่งขณะนี้ทางเรามีวิธีทางแก้ไขแล้วครับ ดังที่จะเสนอต่อไปนี้ครับ

     1. ให้ Download ไฟล์ประกอบไปก่อนครับ (ข้างในจะมีตัวอย่างพร้อมคำอธิบายครบเลย)

Download โค๊ด คลิ๊กที่นี่

     2. นำ Code ด้านล่างไปไว้ที่ระหว่าง <HEAD> กับ </HEAD> ครับ


<script type="text/javascript" src="swfobject.js"></script>

     3. ต้องการให้แสดงไฟล์ Flash ที่ไหนก็นำ Code ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ ต้องอยู่ใน <BODY> นะครับ

<script type="text/javascript">
// <![CDATA[
		
// การกำหนดค่าจะอยู่ในรูปของ SWFObject("swf_url.swf", "id", "width", "height", "version", "สีของพื้นหลัง")
var so = new SWFObject("swf_url.swf", "test_name", "300", "300", "9", "#FF6600");
so.addVariable("flashVarText", "Hello World !!"); // ถ้าต้องการส่งค่าผ่านตัวแปรสามารถทำผ่านคำสั่งนี้ได้
so.write("flashcontent"); // ชื่อของ DIV ที่จะให้แสดงผลข้างใน
		
// ]]>
</script>

     4. ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับ