==< CodeTukYang.Com >==
 
ทดสอบ CODE HTML ที่คุณได้สร้างขึ้นมา


ในหน้านี้คุณสามารถทดสอบ CODE HTML ที่คุณได้สร้างขึ้นมาได้ว่าจะมีผลอย่างไรเมื่อแสดงผ่านหน้า BROWSER ครับ ส่วนวิธีการก็คือ ให้ใส่
CODE HTML ลงไปในช่องใหญ่ๆด้านล่างครับ เสร็จแล้วก็กดที่ปุ่ม "
ทำการทดสอบ CODE HTML" ครับ