==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ ALERT)

  ไปที่ :  หน้า 1


hosting


1.มีหน้าต่างขึ้นมาทักทายผู้ชมเวลาเข้ามา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

2.ถามว่าจะไป WEBSITE ที่เราตั้งไหมตอนเข้า ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

3.ถามอายุคนที่เข้ามาถ้าอายุไม่ถึงที่เรากำหนดก็อดเข้า ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

4.พอทำ HIGHLIGHT ข้อความแล้วจะมี POPUP มาบอกว่า HIGHLIGHT อะไรบ้าง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

5.คลิ๊กที่ RADIO BUTTON แล้วมี POPUP ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

6.มี POPUP เมื่อเอา MOUSE ไปวางบนตัวอักษร ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

7.พอ LOAD เสร็จจะบอกว่าในหน้านั้นใช้เวลาในการ LOAD เท่าไร ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

8.ตรวจรายละเอียดของคนที่เข้ามา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

9.ทักทายตอนเข้ามาและถามชื่อแล้วแสดงชื่อในหน้า WEBPAGE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

10.ถามว่าจะตั้งหน้าที่เราตั้งให้เป็นหน้า HOME หรือไม่ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

11.ทำ ALERT มาบอกคนดูว่าเราจะ REDIRECT หน้า แล้วให้คนดูเลือก YES หรือ NO เพื่อไป ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

12.ทำหน้าต่างขึ้นมาแสดงว่าเรากำลังดูหน้าที่ใส่ CODE แบบ ONLINE หรือไม่ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

  ไปที่ :  หน้า 1