==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับพื้นหลัง)

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3


hosting


1.เปลี่ยนสีพื้นหลังโดยกรอกรหัสสีลงไปใน FORM แล้วกดปุ่มเพื่อเปลี่ยนสี ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

2.พื้นหลังเปลี่ยนสีหลายๆ สีอย่างรวดเร็วตอนเข้ามา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

3.พื้นหลังค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

4.ดอกไม้ร่วงลงมาเหมือนสายฝน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

5.ทำฝนตกในหน้า WEB ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

6.ทำพลุกระจายบนหน้าจอ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

7.พื้นหลังเป็นอวกาศ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

8.พื้นหลังเลื่อนลงมาเอง จากบนลงล่าง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

9.พื้นหลังเป็นอวกาศมีจานบินบินไปมา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

10.ทำกรอบรอบๆพื้นหลัง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

11.ทำดาวกระจายไปทั่วหน้าจอ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

12.มีค้างคาวบินตรงด้านขวาของหน้าจอ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

13.มีสีพื้นหลังให้เลือกเป็น DROP DOWN MENU พร้อมบอกรหัสของสีพื้นหลังที่เลือก ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

14.ผีเสื้อ 1 ตัวบินไปมาในหน้าจอ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

15.มนุษย์อวกาศลอยไปมาในอวกาศ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

16.ทำฟ้าผ่าในหน้าจอ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

17.ทำหิมะตกสั่งหยุดได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

18.DOUBLE CLICK ที่พื้นหลังแล้วพื้นหลังเปลี่ยนสี ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

19.สีพื้นหลังเปลี่ยนหลายสีโดยไม่หยุดถ้าเราไม่สั่งหยุด ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

20.RANDOM รูปที่เป็นพื้นหลัง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3