ทำปุ่ม BUTTON ไว้ที่กดแล้วสามารถ SAVE หน้าที่ใส่ CODE นั้นได้


ต้องการให้แสดงปุ่มที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ