ทำปุ่ม BUTTON ที่กดแล้วมีข้อความแบบไล่ตัวอักษรขึ้นมา


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดงปุ่มที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ