กดปุ่ม BUTTON แล้วแสดง LINK ในหน้าเว็บเพจนั้นทั้งหมด


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> นะครับ ในตำแหน่งที่ต้องการให้แสดงปุ่ม Button นะครับ