ทำปุ่ม BUTTON ค่อยๆมีตัวอักษรขึ้นมาเปลี่ยนข้อความทำ LINK ได้


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดง ปุ่ม Button ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ