==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ ปุ่ม BUTTON)

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2


hosting


1.ทำปุ่ม BUTTON หนี MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

2.สร้างปุ่ม REFRESH ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

3.กดที่ปุ่มแล้ว SCROLL BAR จะเลื่อนลงเอง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

4.กดปุ่มให้ดูรูปแล้วแล้วมีหน้าต่างค่อยๆขยายมาให้พอดีกับขนาดของรูป ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

5.กดปุ่มแล้วพื้นหลังเปลี่ยนสี ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

6.LINK แบบปุ่ม BUTTON มีคำบรรยายโดยปุ่มและข้อความจะเปลี่ยนไปเอง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

7.ปุ่ม BUTTON เปลี่ยนสีเมื่อเอา MOUSE วางบนปุ่ม BUTTON ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

8.ปุ่ม BUTTON มีรูปและเปลี่ยนรูปเมื่อเอา MOUSE วาง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

9.กดปุ่ม BUTTON แล้วแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่เราไปดูหน้าที่ใส่ CODE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

10.ปุ่ม RANDOM สีของพื้นหลัง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

11.ปุ่ม BUTTON มีตัวอักษรวิ่ง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

12.ปุ่ม BUTTON ที่ RANDOM LINK ตามที่เราตั้ง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

13.ทำปุ่ม PRINT ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

14.กดปุ่ม BUTTON แล้วเปลี่ยนรูปภาพ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

15.ปุ่ม BUTTON เปลี่ยนสีเมื่อนำ MOUSE ไปกดหรือวางและยังเปลี่ยนคำไปเองด้วยทำ LINK ได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

16.มีปุ่ม BUTTON ที่กดแล้วจะแสดง SOURCE CODE ของหน้านั้น ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

17.ทำปุ่ม BUTTON สั่นเมื่อเอา MOUSE วาง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

18.ปุ่ม BUTTON ซ่อนและแสดง SCROLLBAR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

19.ทำ LINK แบบปุ่ม BUTTON ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

20.ทำปุ่ม BUTTON ที่กดแล้วปิดหน้าต่าง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2