==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ ปุ่ม BUTTON) หน้า 2

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2


hosting


21.กดปุ่ม BUTTON แล้วมีรายการออกมา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

22.ทำปุ่ม BUTTON ที่นำ MOUSE ไปวางแล้วค่อยๆเปลี่ยนสีและกดแล้วข้อความในปุ่มเปลี่ยนด้วยและทำ LINK ได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

23.ทำปุ่ม BUTTON ที่กดแล้วค่อยๆแสดงข้อความที่ละตัวและเพิ่มความเร็วในการแสดงได้ด้วยการกดซ้ำ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

24.กดปุ่มแล้วมีคำที่เรากำหนดออกมา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

25.คลิ๊กปุ่ม BUTTON แล้วมีตัวอักษรหมุน 2 ตัว ตัวอักษรธรรมดา 1 ตัว ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

26.ทำปุ่ม BUTTON สำหรับ BACK และ FORWARD ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

27.กดปุ่ม BUTTON แล้วมีตัวอักษรตามที่เรากำหนดไหลลงไปด้านล่าง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

28.ทำปุ่ม BUTTON ไว้ที่กดแล้วสามารถ SAVE หน้าที่ใส่ CODE นั้นได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

29.ทำปุ่ม BUTTON ที่กดแล้วมีข้อความแบบไล่ตัวอักษรขึ้นมา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

30.ทำปุ่ม BUTTON ที่กดแล้วจะถามเราว่าจะปิดหน้าที่ใส่ CODE ไหม ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

31.ทำปุ่ม BUTTON เพื่อเก็บหน้าไว้ใน FAVORITE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

32.กดปุ่ม BUTTON แล้วมีกล่องข้อความขึ้นมา คลิ๊กปิดได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

33.กดปุ่ม BUTTON แล้ว FADE หน้า ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

34.กดปุ่ม BUTTON แล้วมีหน้าใหม่ขึ้นมา พร้อมกับปุ่มหาย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

35.กดปุ่ม BUTTON แล้วแสดง LINK ในหน้าเว็บเพจนั้นทั้งหมด ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

36.ทำปุ่ม PRINT ที่กดแล้วปุ่มถูกซ่อนไป ไม่ติดออกมาเวลาพิมพ์ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

37.ทำปุ่ม BUTTON ค่อยๆมีตัวอักษรขึ้นมาเปลี่ยนข้อความทำ LINK ได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2