เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ แต่ด้านล่างจะยังไม่สามารถทำการ BACK หรือ FORWARD ได้ครับ เพราะว่า หน้านี้พึ่งขึ้นมาใหม่ไม่ได้มาจากหน้าอื่นทำให้ยังใช้ไม่ได้ครับ