เป็นแบบด้านล่างครับ ลองกดดู CODE นี้อาจไว้ทำเฉลยคำถามต่างๆใน WEB คุณได้