==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ COOKIES)

  ไปที่ :  หน้า 1


hosting


1.ถามชื่อแล้วก็แสดงชื่อในหน้า WEBPAGE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ  

2.ถามชื่อแล้วก็แสดงชื่อใน TEXTBOX ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

3.ถามกับผู้ที่เข้ามาว่าอยากให้พื้นหลังเป็นสีอะไรแล้วก็ให้สีพื้นหลังตามที่เขาเข้ามาเยี่ยมชม ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

4.บอกว่าเข้ามาในหน้านี้กี่ครั้งแล้ว ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

5.ถามชื่อแล้วก็แสดงชื่อในหน้า WEBPAGE แต่จะบอกด้วยว่าเข้ากี่ครั้งแล้ว ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่ครับ

6.ถามชื่อตอนเข้ามาแล้วแสดงชื่อในหน้า WEBPAGE แบบลบหรือเปลี่ยนชื่อได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

7.ให้เลือกหน้าที่ต้องการไปหลังจาก REFRESH หน้านั้น ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

8.มีส่วนที่ให้เก็บ WEB ใน FAVORITE ตอนเข้ามาครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

9.แสดงวันเวลาที่ผู้ชมเข้าครั้งล่าสุด ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

10.ทำ Last Updated บอกให้คนดูรู้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

11.ทำ TO-DO-LIST บันทึกข้อมูลด้วย COOKIES ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

  ไปที่ :  หน้า 1