==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ FORM)

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5


hosting


1.เลือกกับไม่เลือกทั้งหมดใน Check Box ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

2.ทำ DROP-DOWN MENU แบบใหม่ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

3.ทำให้ TEXT BOX มีสีเมื่อนำ MOUSE ไป CLICK ดูครัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

4.DROP DOWN MENU แบบ 2 ชั้น ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

5.ทำข้อสอบ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

6.จำกัดจำนวนคำใน TEXT BOX ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

7.ทำรายการแบบ DROP DOWN MENU แบบเลือกแล้วคลิ๊ก GO แล้วมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

8.ทำรายการแบบ DROP DOWN MENU ที่คลิ๊กเลือกแล้วไปเลย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

9.พอเขียนข้อความใน TEXTBOX ครบคำที่กำหนดแล้วพื้นหลังใน TEXTBOX เปลี่ยนสี ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

10.ทำรายการแบบ DROP DOWN MENU แบบเลือกแล้วมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

11.ทำ DROP DOWN MENU ที่เลือกแล้วกด GO แล้วไปเลยและข้อความด้านใต้ DROP DOWN MENU เปลี่ยนด้วย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

12.ทำ SEARCH ENGINE ของ GOOGLE,YAHOO,Altavista (Raging) ให้อยู่ในภายในอันเดียวกัน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

13.เลือกรายการจาก DROP DOWN MENU แล้วแสดง LINK นั้นในตำแหน่งที่เรากำหนด ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

14.ทำ FORM ไว้ SEARCH ข้อมูลแบบง่ายๆ เหมาะกับข้อมูลไม่เยอะ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

15.พิมพ์ข้อความใน FORM แล้ว มีข้อความตามที่พิมพ์ไปสวยๆขึ้นมาในตำแหน่งที่เรากำหนด ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

16.บอก IP ADDRESS ใน FORM ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

17.ทำ DROP DOWN MENU แบบเลือก WEB แล้วกดปุ่ม BUTTON เพื่อให้ไปแบบเลือกได้ว่าจะให้มีหน้าต่างขึ้นมาใหม่รึเปล่า ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

18.เลือกรูปภาพที่จะดูจาก DROP DOWN MENU แล้วภาพที่จะดูจะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาแสดง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

19.เลือกหัวข้อจาก DROP DOWN MENU แล้วมีข้อความอธิบายด้านล่าง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

20.ทำ SEARCH ENGINE ของ GOOGLE โดยมี WEB ออกมาให้เลือก SEARCH ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 


  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5