==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ LINK)

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4


hosting


1.การทำ TEXT LINK ให้ปิดหน้า BROWSER ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

2.ทำ LINK พอกดแล้วจะมีหน้าต่างถามว่าจะส่งให้เราใช่ไหมแล้วก็ให้พิมพ์หัวข้อ E-MAIL เลย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

3.นำ MOUSE ไปวางบน LINK แล้ว LINK เปลี่ยนสีเป็นหลายๆสี ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

4.การทำ TEXT LINK ให้เก็บ WEB ไว้ใน FAVORITE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

5.นำ MOUSE ไปชี้ที่ LINK แล้วมีลูกศรสีแดงกระพริบอยู่ข้างๆ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

6.LINK เปลี่ยนสีหลายสี ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

7.LINK เปลี่ยนสีหลายสีเหมือนข้อ 6 แต่เปลี่ยนเร็วกว่ามาก ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

8.ทำ RANDOM LINKS ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

9.นำ MOUSE ไปชี้ที่ LINK แล้วมีตัวอักษรที่ STATUS BAR มาบอกรายละเอียด ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

10.นำ MOUSE ไปวางที่ LINK แล้วมีพลุกระจาย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

11.ไม่ต้องคลิ๊กที่ LINK แค่นำ MOUSE ไปวางบน LINK ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

12.ทำให้กดที่ LINK แล้วค่อยๆมีหน้าต่างขยาย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

13.คลิ๊กที่ LINK แล้วไปแสดงผลในหน้าต่าง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

14.ทำตัวอักษรเลื่อนอธิบาย LINK ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

15.ทำ LINK เหมือนปุ่ม BUTTON ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

16.มีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาอธิบายเวลาเอา MOUSE ชี้ที่ LINK ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

17.กด LINK แล้วเปิด 2 หน้า ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

18.แสดงคำบรรยาย LINK เหมือนคำบรรยายรูปภาพ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

19.เอา MOUSE วางบน LINK แล้วมีเครื่องหมายที่ CHECK BOX ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

20.กดที่ LINK แล้วถ้าเป็น BROWSER เป็น IE ก็ไปอีกหน้าถ้าเป็น NETSCAPE ก็ไปอีกหน้า ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4