==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ ลูกเล่นบน MOUSE)

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5


hosting


1.ตัวอักษรวิ่งตาม MOUSE มีเงาด้วย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

2.CURSOR ของ MOUSE เปลี่ยนแปลงเวลาขยับ MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

3.คลิ๊ก MOUSE ขวาแล้วมี POPUP ขึ้นมา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

4.CODE ที่ทำให้เวลาคุณขยับ MOUSE แล้วมีสายรุ้งตามไปมา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

5.คลิ๊ก MOUSE ขวาแล้วมีหน้าต่างๆเล็กๆขึ้นมา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

6.ทำรูปลูกบอลที่เอา MOUSE ไปกดที่ไหนก็ตามจะมีลูกบอลขึ้นมา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

7.มีลูกบอลเล็กๆกระเด้งตาม MOUSE เป็นหาง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

8.ทำบอลหลายๆลูกวิ่งตาม MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

9.มีรูป CURSOR ของ MOUSE มาวิ่งตาม MOUSE มีเงาด้วย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

10.ทำตัวอักษรตาม MOUSE เป็นคลื่น ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

11.คลิ๊ก MOUSE ขวาแล้วไม่มี POPUP หรืออะไรขึ้นมาเลย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

12.นำ MOUSE ไปคลิ๊กที่พื้นหลังแล้วมีสายรุ้งกระจาย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

13.มีตามองตาม MOUSE และ เลื่อนตาม MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

14.มีเม็ดสีเหลืองวนรอบ MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

15.ทำเส้นตัดกันตาม MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

16.ทำตัวอักษรที่เป็น SCROLL วิ่งตาม MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

17.ทำให้รูปภาพและตัวอักษรใช้ MOUSE เคลื่อนไปมาได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

18.ทำลูกตุ้มเด้งไปมาที่ MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

19.ทำตัวอักษรตาม MOUSE กระพริบด้วย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

20.มีระเบิดวิ่งชน MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5