==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ อื่นๆ)

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3


hosting


1.บอก IP ADDRESS เวลาเข้ามา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

2.บอก WEB นี้ให้เพื่อน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

3.ทำให้กด H แล้วไปตามหน้าที่ตั้งไว้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

4.เครื่องมึอที่มีหน้าที่เหมือนช่อง ADDRESS ใน BROWSER ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

5.บอกรายละเอียดของหน้าจอของคนที่เข้ามา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

6.LOCK IP ADDRESS ของคนที่เข้ามาโดยให้ไปที่หน้าอื่น ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

7.ทำกราฟบอกจำนวนทั้งหมดเป็น % พร้อมบอกจำนวนทั้งหมด ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

8.ทำป้ายหัวข้อแบบง่ายๆ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

9.กรอกตัวเลขในช่องแล้วจะแสดงผลเป็นกราฟแท่ง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

10.ทำแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีการไล่สีวิ่งไปมา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

11.ทำส่วนที่ไว้เลื่อนข้อความขึ้นลงและมีหลายหน้า ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

12.พิมพ์คำตามที่เรากำหนดที่ KEYBOARD แล้วมี POPUP ขึ้นมา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

13.ทำตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆ เปลี่ยนสีกระพริบไปมา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

14.ทำต้นไม้ใน WEB โดยจะมีการ RANDOM ขนาดของต้นไม้เอง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

15.ทำตารางสูตรคูณแม่ 1 ถึง 10 โดยใช้ JAVASCRIPT ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

16.ดูสูตรคูณแม่ที่เราต้องการจะดูโดยจะเป็นแม่ที่เท่าไรก็ได้ ไม่จำกัด ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

17.มีแถบเลื่อนเพื่อสร้างรหัสสี ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

18.มีตารางแสดงแถบสีพอคลิ๊กแล้วมีรหัสสีขึ้นมาพร้อมกับแถบสีไล่ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

19.ทำ HORIZONTOL LINE (เส้นใต้) แบบมีลูกเล่นสวยงาม ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

20.ทำแถบ LOAD รูปแบบเดียวกับ WINDOW XP ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3