==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ PASSWORD)

  ไปที่ :  หน้า 1


hosting


1.มีปุ่ม BUTTON ที่พอกดแล้วจะมาถาม USERNAME และ PASSWORD และ ตั้ง PASSWORD ได้ 2 ชุด ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

2.ถาม PASSWORD ตอนเข้ามา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

3.มี FORM ให้กรอก USERNAME และ PASSWORD ก่อนเข้าหน้าที่ตั้งไว้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

4.กดเลขที่เครื่องคิดเลขแล้วไปหน้าตามที่เราตั้ง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

5.ทำแบบ FORM ให้กรอก USERNAME และ PASSWORD แบบตั้งได้หลายชุดและหลายหน้า ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

6.มีตารางมาบอกว่า PASSWORD คืออะไร แต่คนอื่นจะดูได้ยากถ้าไม่ใช่เจ้าของ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

7.ทำให้กรอก PASSWORD ก่อนเข้าหน้า โดย PASSWORD คือชื่อหน้า ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

  ไปที่ :  หน้า 1