==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ SCROLL BAR)

  ไปที่ :  หน้า 1


hosting


1.SCROLL BAR เลื่อนจากซ้ายไปขวาเอง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

2.ทำรูปตามลงมาเวลาเราเลื่อน SCROLL BAR ลงและขึ้น ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

3.ทำตัว LINK ให้เก็บ WEB ใน FAVORITE เลื่อนตามมาเวลาเลื่อน SCROLL BAR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

4.เอา MOUSE ไปวางที่ SCROLL BAR แล้ว SCROLL BAR เปลี่ยนสี ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

5.ทำ LINK ให้ขึ้นไปข้างบนเป็นรูปภาพเลื่อนตาม SCROLL BAR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

6.COMBO BOX เลื่อนตาม SCROLL BAR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

7.SCROLL BAR ค่อยๆเปลี่ยนสี ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

8.นำ MOUSE วางบน TEXT LINK แล้ว SCROLL BAR เปลี่ยนสี ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

9.มีรูป LINK ให้ส่ง MAIL เลื่อนตาม SCROLLBAR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

10.มีตัวอักษรที่มีพื้นหลังแถวตัวอักษรเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเลื่อนตาม SCROLLBAR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

11.มีหน้าต่างประกาศอยู่ที่มุมบนด้านขวาเลื่อนตาม SCROLLBAR สั่งปิดได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

12.ชี้ MOUSE ที่รูปลูกศรเพื่อทำการเลื่อน SCROLLBAR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

13.สลับข้าง SCROLLBAR จากขวาไปซ้าย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

14.สีของ SCROLLBAR กระพริบเปลี่ยนสี ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

15.เลื่อน SCROLLBAR ลงไปสักพัก แล้วมี TEXTLINK ให้ขึ้นไปบนสุดตามมา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

16.ทำ FORM แนะนำหน้าที่ใส่ CODE ให้เพื่อน เลื่อนตาม SCROLLBAR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

17.ทำกรอบแสดงข้อความเลื่อนตาม SCROLLBAR เลือกให้ปิดไปได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

18.เลื่อนหน้าขึ้น - ลง แล้ว SCROLLBAR เปลี่ยนสี ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

19.ทำแถบโฆษณาที่สั่งปิดได้เลื่อนตาม SCROLLBAR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

  ไปที่ :  หน้า 1