วิธีการนำ CODE JAVASCRIPT จาก HOMEPAGE ของเราไปใช้งาน

คุณสามารถที่จะดูวิธีการ COPY CODE JAVASCRIPT จาก HOMEPAGE ของเราได้ครับโดยเราได้แบ่งเป็นหลายๆขั้นตอนครับมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ตัวอย่างของ CODE JAVASCRIPT และ CODE JAVASCRIPT อยู่ที่ไหน?

วิธีการ COPY CODE JAVASCRIPT

วิธีการนำ CODE JAVASCRIPT ไปใช้ในโปรแกรม Microsoft FrontPage

วิธีการนำ CODE JAVASCRIPT ไปใช้ในโปรแกรม DREAMWEAVER (ในที่นี่จะเป็น VERSON 3 นะครับ)


ตัวอย่างของ CODE JAVASCRIPT และ CODE JAVASCRIPT อยู่ที่ไหน?

1. เราได้ทำการจัดเรียง CODE JAVASCRIPT เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ และ มีรายละเอียดอยู่ที่ภาพด้านล่างนี้ครับ

2. แค่นี้ครับสำหรับ "ตัวอย่างของ CODE JAVASCRIPT และ CODE JAVASCRIPT อยู่ที่ไหน?" ครับ

วิธีการ COPY CODE JAVASCRIPT

1. ให้คุณคลิ๊กเข้าไปในส่วนของ "CODE JAVASCRIPT ของแต่ละข้อ" ครับ แล้วก็จะพบกับหน้าตาแบบด้านล่างนี้ครับ โดยมีรายละเอียดดังรูปด้านล่างครับ

2. ถ้าคุณต้องการที่จะ COPY CODE JAVASCRIPT อันไหนก็ให้กด "เลือกทั้งหมด" ครับ เพื่อทำการ HIGHLIGHT CODE JAVASCRIPT ทั้งหมดครับ

3. พอกดปุ่มแล้วจะทำการ HIGHLIGHT CODE JAVASCRIPT ทั้งหมดที่อยู่ใน FORM นั้น ก็ให้คุณกดปุ่ม CTRL + C บน KEYBOARD
หรือไม่ก็คลิ๊ก MOUSE ขวาบน CODE JAVASCIPT แล้วเลือก
COPY ครับ

 4. หลังจากพอ COPY แล้วก็นำไป PASTE ครับ โดยวิธีการ PASTER วาง ก็คือให้เปิดโปรแกรมที่เก็บข้อมูลตัวอักษรได้ขึ้นมาครับ เช่น โปรแกรม NOTEPAD ครับ (ในที่นี้จะใช้โปรแกรม NOYEPAD ครับ) แล้วก็กดปุ่ม CTRL + V บน KEYBOARD ครับ หรือไม่ก็คลิ๊ก MOUSE ขวาแล้วก็ไป -
เลือก
PASTE ครับ

5. แล้ว CODE JAVASCRIPT ที่คุณ COPY ไว้ก็จะไปปรากฏครับ

6. แล้วก็ทำการ SAVE ให้เรียบร้อยครับ

7. แค่นี้ครับ สำหรับ "วิธีการ COPY CODE JAVASCRIPT" ครับ

วิธีการนำ CODE JAVASCRIPT ไปใช้ในโปรแกรม Microsoft FrontPage

1. ให้คุณเปิดโปรแกรม Microsoft FrontPage ขึ้นมาครับ แล้วสังเกตตรงมุมล่างด้านซ้ายจะมีหน้าตาดังรูปด้านล่าง

2. แล้วให้คุณเลือกไปที่คำว่า HTML ครับ

3. แล้วนำ CODE JAVASCRIPT ที่ต้องการจะแทรกลงไปวางไปในส่วนที่จะวางครับเช่น <body> เป็นต้นครับ

4. แล้วก็ทำการ Preview หน้านี้โดยเลือกที่ Preview ครับ

5. แค่นี้ครับสำหรับ "วิธีการนำ CODE JAVASCRIPT ไปใช้ในโปรแกรม Microsoft FrontPage" ครับ

วิธีการนำ CODE JAVASCRIPT ไปใช้ในโปรแกรม DREAMWEAVER (ในที่นี่จะเป็น VERSON 3 นะครับ)

1. ให้ไปเลือกในตำแหน่งที่วงกลมในรูปด้านล่างครับ

2. จะมีหน้าต่างแบบด้านล่างขึ้นมาครับ ก็ให้ใส่ CODE ไปไว้ในส่วนที่ต้องการจะวางนะครับ

3. แค่นี้ครับสำหรับ "วิธีการนำ CODE JAVASCRIPT ไปใช้ในโปรแกรม DREAMWEAVER (ในที่นี่จะเป็น VERSON 3 นะครับ)" ครับ