==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ ตัวอักษร)

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6


hosting


1.ทำตัวอักษรกระเด้งเหมือนคลื่น ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

2.ตัวอักษรวิ่งเหมือนคลื่น ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

3.ทำข้อความเลื่อนจากล่างขึ้นบน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

4.ตัวอักษรมีสีวิ่งไปมา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

5.ทำตัวอักษรติดไฟ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

6.ทำตัวอักษรเด้งไปมาที่หน้าจอ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

7.ตัวอักษรลอยมาเรียงกัน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

8.ไม่ให้ทำ Highlight ตัวอักษร ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

9.ตัวอักษรค่อยๆเปลี่ยนสีเอง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

10.ทำตัวอักษรเปลี่ยนข้อความโดยเปลี่ยนจากเล็กเป็นใหญ่ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

11.ทำตัวอักษรให้มี HIGH LIGHT ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

12.แสดงข้อความประจำวัน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

13.ทำตัวอักษรจากล่างขึ้นบนสามารถกดหยุดได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

14.เปลี่ยนข้อความโดยก่อนเปลี่ยนมี EFFECT น้ำไหล ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

15.เปลี่ยนข้อความโดยก่อนเปลี่ยนจะมี EFFECT หลายแบบ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

16.ทำ DROP DOWN MENU จากตัวอักษร ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

17.ทำแถบแสดงตัวอักษร ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

18.บอกขนาดของหน้าจอที่เหมาะสมสำหรับ WEB เราถ้าขนาดหน้าจอของเขาไม่เหมาะกับ WEB เรา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

19.ทำ SLIDE BAR พอเลื่อนแล้วจะเปลี่ยนตัวอักษร ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

20.COUNTER หลอกๆ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6