==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับเวลา)

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2


hosting


1.นาฬิกาอยู่ในกล่องไม่บอก AM PM ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

2.จับเวลาว่าคนเข้าหน้านี้ในเวลาเท่าไร ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

3.วันที่เปลี่ยนเองอัตโนมัติ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

4.นาฬิกาอยู่ในกล่องมีบอก AM PM   ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

5.บอกวันเวลาแบบไทยๆ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

6.ทำนาฬิกา LCD ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

7.คลิ๊กที่ตัวอักษรแล้วแสดงนาฬิกา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

8.จับเวลา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

9.เปลี่ยนสีพื้นหลังและตัวอักษรตามเวลา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

10.นับว่าอยู่ในหน้าที่ใส่ CODE มานานเท่าไร ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

11.นาฬิกาข้อมือ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

12.นาฬิกาเข็มไม่มีตัวเลขระบุเวลาที่เข็มชี้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

13.นับวันเดินหน้า ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

14.นาฬิกาบอกเวลาของหลายๆประเทศ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

15.นับวันถอยหลังละเอียดถึงวินาที ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

16.รูปภาพเปลี่ยนตามวัน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

17.นาฬิกาเป็นแบบกราฟ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

18.เปลี่ยนหน้าเองตามเวลาที่กำหนด ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

19.ทำแถบ LOAD จะ LOAD ให้เต็มในเวลาที่เราตั้ง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

20.มีข้อความขึ้นทักทายตามช่วงเวลา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2