==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ TITLE BAR)

  ไปที่ :  หน้า 1


hosting


1.TITLE BAR มีตัวอักษรค่อยๆขึ้นมาทีละตัวจากซ้ายไปขวา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

2.TITLE BAR มีเวลาบอก ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

3.TITLE BAR มีตัวอักษรวิ่งแบบ SCROLL ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

4.ทำลูกศรชี้ที่ตัวอักษรที่ TITLE BAR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

5.TITLE BAR มีตัวอักษรวิ่งแล้วหายจากขวาไปซ้าย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

6.แสดงตัวเลขที่ TITLE BAR 1 รอบตอนเริ่ม LOAD ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

7.นำ MOUSE ไปวางบนตัวอักษรแล้วข้อความที่ TITLE BAR เปลี่ยนข้อความ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

8.มีวันที่และเวลาที่ TITLEBAR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

9.แสดงเวลาว่าเข้าหน้านั้นมานานเท่าไรแล้วที่ TITLE BAR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

10.ทำข้อความเปลี่ยนที่ TITLE BAR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

11.ทำข้อความที่ TITLE BAR เปลี่ยนทุกช่วงเวลา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

  ไปที่ :  หน้า 1