==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ หน้าต่าง)

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3


hosting


1.ทำหน้าต่างเล็กๆเลื่อนไปมาได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

2.ปุ่มสั่นหน้าจอ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

3.ทำให้หน้าต่างปิดเองตามเวลาที่เราตั้ง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

4.ทำหน้าต่างมาอยู่ตรงกลางแล้วหายไปเองตามเวลาที่ตั้ง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

5.ทำหน้าต่างเล็กๆเลื่อนไปมาได้แต่ปิดไม่ได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

6.ทำหน้าต่าง POPUP ขึ้นมาเอง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

7.เปิดหน้าให้เต็มหน้าจอ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

8.เปิดหน้าที่ใส่ CODE จากกึ่งกลางไป ซ้าย - ขวา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

9.เปิดหน้าที่ใส่ CODE แบบเส้นจาก ซ้าย - ขวา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

10.เปิดหน้าที่ใส่ CODE จากกึ่งกลางไป บน - ล่าง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

11.เปิดหน้าที่ใส่ CODE แบบเส้นจาก บน - ล่าง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

12.เลื่อนหน้าต่างโดยกดปุ่มลูกศรบน KEYBOARD ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

13.สั่งให้สั่นหน้าต่างแบบต่างๆ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

14.ทำหน้าต่างเล็กๆเลื่อนไปมาได้ ย่อ-ขยาย-ยืด-ปิด ได้ มีเงาด้วย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

15.REFRESH หน้าเองอัตโนมัติ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

16.พอ LOAD เสร็จจะมีหน้าต่างลอยขึ้นมาจากด้านล่าง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

17.ตอนเข้ามาจะมีหน้าต่างเลื่อนลงมาจากด้านบนสั่งปิดได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

18.ทำหน้าต่างแบบ FRAME ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

19.REDIRECT หน้าเองตามวัน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

20.DOUBLE CLICK ที่พื้นหลังแล้วหน้าต่างจะขึ้นไปอยู่บนสุด ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3