==< CodeTukYang.Com >==
 
วิธีการลบคำที่เคยค้นหาหรือพิมพ์ไปแล้ว

       คุณเคยไหมครับเวลาที่กำลังจะพิมพ์คำที่จะค้นหาลง Google แล้ว ก็จะมีข้อความที่เราเคยพิมพ์แล้วขึ้นมาเกะกะเยอะแยะไปหมด หรือบางทีเวลาจะ
    กรอกแบบฟอร์มอะไร บางทีก็มีคำที่เคยพิมพ์ไปแล้วในอดีตขึ้นมาด้วย ซึ่งเราสามารถลบข้อความเรานั้นได้ง่ายๆดังต่อไปนี้ครับ

    1. เป็นแบบด้านล่างครับ จะมีคำที่เคยพิมพ์ไปแล้วขึ้นมาเกะกะไปหมด

    2. วิธีการลบคือ ให้เราเลื่อน MOUSE ไปวางบนคำที่ต้องการลบ จะมีแถบ HIGHLIGHT สีน้ำเงินขึ้นมาทับข้อความนั้น

    3. กดปุ่ม บน KEYBOARD (โดยมากจะอยู่เหนือปุ่มลูกศรบน KEYBOARD) ครับ

    4. คำนั้นก็จะหายไปเลยครับ

    5. แค่นี้ครับ