==< CodeTukYang.Com >==
 
วิธีการ Install Font

       เราสามารถ Install Font ใหม่ๆเข้า COMPUTER เราได้โดยมีวิธีดังนี้ครับ

   1. ให้ไปที่ Control Panel ครับ แล้วก็เลือก Fonts ครับ

   2. พอเข้ามาแล้วจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับ

   3. จากนั้นก็ให้กดที่ File แล้วก็ Install New Font...

   4. พอกดเข้ามาแล้วจะเป็นแบบนี้ครับ

   5. จากนั้นก็ตามรูปด้านล่างครับ

   6. จากนั้นก็เลือก FONT เลยครับ

   7. จากนั้นก็ให้คุณลองเปิดโปรแกรมอะไรก็ได้ที่เลือก FONT ได้เช่น Microsoft Word,Microsoft Frontpage,Photoshop เป็นต้นครับ
      (ในที่นี้ขอใช้ Microsoft Frontpage 2000 ครับ)

   8. แค่นี้ครับ