==< CodeTukYang.Com >==
 
วิธีการแทรกตัวอักษรเพียง 4 ตัวแล้ว NOTEPAD จะทำการบอกวันเวลาปัจจุบันให้เอง

       คุณสามารถที่จะทำการเพิ่มตัวอักษรเพียงแค่ 4 ตัวลงใน โปรแกรม NOTEPAD ซึ่งมีอยู่ในเครื่องอยู่แล้ว ให้มีการลงวันเวลาในการแก้ไขครั้งสุดท้าย
    เองในบรรทัด สุดท้ายของเอกสารแบบอัตโนมัติ ได้ง่ายๆดังนี้ครับ

    1. TIP นี้จะใช้ได้ก็เฉพาะโปรแกรม NOTEPAD นะครับ

    2. ให้คุณพิมพ์คำว่า .LOG ลงไปในเอกสารที่ต้องการจะทำ ตำแหน่งบนสุดครับ (ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ แบบตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น นะครับ
        ตัวพิมพ์เล็กไม่ได้)

    3. ให้คุณ SAVE เอกสารนั้นไปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่

    4. แล้วเปิดหน้าที่ SAVE ขึ้นมาใหม่ครับ

    5. แค่นี้ครับ