==< CodeTukYang.Com >==
 
วิธีการพิมพ์ชื่อ WEBSITE อย่างรวดเร็ว

       เราสามารถที่จะพิมพ์ชื่อ WEBSITE อย่างรวดเร็วได้ครับ มีวิธีดังนี้ครับ

    1. ในช่อง Address นะครับเราสามารถพิมพ์ได้แค่นี้ครับ

    2. แล้วก็กด Ctrl + Enter บน Keyboard ครับ แล้วก็จะเป็นดังนี้ครับ

    3. มันก็จะเพิ่ม http://www.ชื่อWEBSITE.com ไปเองครับ

    4. แค่นี้ครับ