==< CodeTukYang.Com >==
 
การสร้าง Icon Short cut ให้กับ WEBSITE ต่างๆ

       สมมุติว่าคุณชอบ WEBSITE ใด WEBSITE หนึ่งนะครับ ซึ่งคุณสามารถทำ Shortcut ที่เป็น ICON ไว้ในเครื่อง COMPUTER ในเครื่องของ
    เราได้ โดยมีวิธีดังนี้ครับ

    1. คลิ๊ก MOUSE ขวา บน DESKTOP นะครับ

    2. จากนั้นก็ไปที่ New --> Shortcut ครับ

    3. ทำตามรูปด้านล่างครับ แล้วก็กด Next > ครับ

    4. ทำตามรูปด้านล่างครับ แล้วกด Finish ครับ

    5. ก็จะเจอ Icon หน้าตาแบบนี้บน DESKTOP ครับ

    6. พอ DOUBLE CLICK ที่ Icon แล้วก็จะเป็น WEBSITE ที่คุณตั้งไว้ในข้อที่ 3 ครับ

    7. แค่นี้ครับ