==< CodeTukYang.Com >==
 
เครื่องมือช่วยสร้างโค้ด LINK ที่คลิ๊กเพื่อส่ง E-MAIL


พื้นที่โฆษณา


         คุณสามารถที่จะสร้าง LINK เพื่อส่ง E-MAIL ได้แบบง่ายๆครับ ผ่านเครื่องมือด้านล่างนี้ครับ


ช่อง To : *ต้องเติม*
(ถ้าจะมีผู้ที่ต้องการส่งถึงมากกว่า 1 คนให้ใช้เครื่องหมาย , คั่นนะครับ)

ช่อง Cc :
(ถ้าจะมีผู้ที่ต้องการส่งถึงมากกว่า 1 คนให้ใช้เครื่องหมาย , คั่นนะครับ)

ช่อง Bcc :
(ถ้าจะมีผู้ที่ต้องการส่งถึงมากกว่า 1 คนให้ใช้เครื่องหมาย , คั่นนะครับ)

ช่อง Subject :

เนื้อหาของ E-MAIL ที่ต้องการจะส่ง :

ข้อความที่เป็น TEXT LINK : *ต้องเติม*
ดูตัวอย่างทำเครื่องหมายที่ช่องนี้ด้วย