==< CodeTukYang.Com >==
 
ฟรี Javascript [การแจ้งเตือน]


พื้นที่โฆษณา


ทำ ALERT มาบอกคนดูว่าเราจะ REDIRECT หน้า แล้วให้คนดูเลือก YES หรือ NO เพื่อไป   
ทักทายตอนเข้ามาและถามชื่อแล้วแสดงชื่อในหน้า WEBPAGE   
ตรวจรายละเอียดของคนที่เข้ามา
พอ LOAD เสร็จจะบอกว่าในหน้านั้นใช้เวลาในการ LOAD เท่าไร   
มี POPUP เมื่อเอา MOUSE ไปวางบนตัวอักษร
คลิ๊กที่ RADIO BUTTON แล้วมี POPUP
ถามอายุคนที่เข้ามาถ้าอายุไม่ถึงที่เรากำหนดก็อดเข้า   
ถามว่าจะไป WEBSITE ที่เราตั้งไหมตอนเข้า
มีหน้าต่างขึ้นมาทักทายผู้ชมเวลาเข้ามา